Mesures de protecció enfront de la COVID-19

En Clap! Educació Activa, hem elaborat un protocol de seguretat i prevenció contra la Covid-19 amb l'objectiu de celebrar la V TROBADA D'ARTESANS 
amb les màximes garanties de seguretat per a artesans/as, organitzadors/as, treballadors/as i visitants.